Här är huset "Björklidens stödboende" på 1930-talet.
Personerna på bilden kan vara farföräldrar till Ralf!