15. feb, 2018

Kurs IBIC

Nu har vi varit  i Stockholm på kurs - IBIC - Individens Behov I Centrum. 

Mycket intressant och lärorik som vi kommer att ha god nytta utav.

I regi av Svensk vård där vi är medlemmar.